ชื่อภาพ BEGINNING
เปิดโลก
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh is standing with open his arms greeting, together with carrying the axe and lasso.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศ ทรงประทับยืนและเปิดแขนต้อนรับ พร้อมทั้งทรงถือขวานและบ่วงบาศ
ความเชื่อ
2019-11-05T16:50:58+07:00Painting|