ชื่อภาพ BAL GANESH ON THE GLOBE
บาลคเณศเหนือโลก
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T18:04:51+07:00Painting|