ชื่อภาพ BAL GANESH ON GOLDEN HEAP
บาลคเณศประทับบนกองเงินกองทอง
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:56:20+07:00Painting|