ชื่อภาพ BAL GANESH
บาลคเณศ 6
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T18:06:22+07:00Painting|