ชื่อภาพ BAL GANESH 5
บาลคเณศ 5
ปี 2008
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T18:07:24+07:00Painting|