ชื่อภาพ DANCING GANESH WITH TEN ARMS
ร่ายรำสิบกร
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:02:45+07:00Painting|