ชื่อภาพ JOYFUL WITH CLASSICAL MUSIC
ทรงเสวยสุขกับเสียงดนตรี
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 150 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T21:48:12+07:00Painting|