ชื่อภาพ ภาพกุมารนาฏราชลีลา
ปี 2006
ขนาด 100 cm x 150 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T21:54:27+07:00Painting|