ชื่อภาพ YOUTHFUL GANESH
คเณชาวัยหนุ่ม
ปี 2006
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:41:35+07:00Painting|