ชื่อภาพ TRIMUKHA ON OCTAGON THRONE
ตรีมุขทรงบัลลังก์แปดเหลี่ยม
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:26:10+07:00Painting|