ชื่อภาพ TRANSFORMATION
จำแลง
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acryic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-14T22:24:17+07:00Painting|