ชื่อภาพ THE GREAT HINDU GODDESS RIDING TIGER
ปางครอบครัวทรงเสือ
ปี 2010
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acryic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-14T22:36:16+07:00Painting|