ชื่อภาพ THE GREAT HINDU DEITY
ปางครอบครัว
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The Great Hindu Deity Painting ; the posture of the Great Hindu Deity, Lord Shiva, Parvati Devi and Lord Ganesh sit on the throne and pleasingly blessing with the kindness to the human. Ganesh is also carrying the Lasso and Trishul.
อิริยาบทของพระศิวะ พระแม่ปารวตี และพระพิฆเนศวรประทับบนบัลลังก์ และประทานพรแด่เหล่ามวลมนุษย์ด้วยใบหน้าที่ปิติยินดี และเมตตากรุณา และองค์พระพิฆเนศทรงถือบ่วงบาศ และตรีศูลด้วยเช่นเดียวกัน
ความเชื่อ
2019-11-15T13:09:25+07:00Painting|