ชื่อภาพ THAI TRADITIONAL DANCE
พระคเณศรำพัด
ปี 2008
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:13:56+07:00Painting|