ชื่อภาพ TAKING LADDU
ตาหวานทรงเสวยขนมลาดู
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:06:15+07:00Painting|