ชื่อภาพ SLEEPING (CRAYON)
ทรงพระบรรทม (เกรยอง)
ปี 2014
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เทคนิคเกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2018-12-20T10:37:11+00:00Painting|