ชื่อภาพ SLEEPING
นิทรา
ปี 2006
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T18:14:42+07:00Painting|