ชื่อภาพ PLAYING AN INDIAN LUTE
พระคเณศทรงพิณ
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:29:31+07:00Painting|