ชื่อภาพ NRITYA GANAPATI
พระนฤตยะคณปติ
ปี 2007
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางนาฏศิลป์ เจ้าแห่งลีลาการร่ายรำ และศิลปะการแสดง
วรรณะสีเหลืองทอง มี 4 กร เป็นนักเต้นร่ายรำระบำฟ้อน และเป็นนักแสดงที่สร้างความบันเทิง และความสุขให้ชาวโลก ประทับยืนงอเข่าขวาเหยียบบนดอกบัว ทรงถือขอสับช้าง บ่วงบาศ และขวาน
ความเชื่อ ควรตั้งบูชาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนสอนเต้นรำ บัลเลต์ โยคะดัดตน โรงเรียนสอนการแสดง โรงละคร
โรงถ่ายทำภาพยนตร์ และสถานบันเทิงต่างๆ ตามความเหมาะสม
2019-11-06T16:08:34+07:00Painting|