ชื่อภาพ LAUGHING
ทรงพระสรวล
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:14:06+07:00Painting|