ชื่อภาพ INSTANT PAINTING
ฉับพลัน
ปี 2013
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เทคนิคเกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2018-12-20T10:37:11+07:00Painting|