ชื่อภาพ GANESH WITH 108 HANDS
คเณชา 108 กร
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T16:10:00+07:00Painting|