ชื่อภาพ GANESH ON THE CONCH
พระคเณศประทับสังข์
ปี 2006
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:12:04+07:00Painting|