ชื่อภาพ GANESH ON PILGRIMAGE
พระนารทคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh on the journey of pilgrimage, he carries the umbrella, the walking-stick, the water pot, and The Puranas Scripture during the snowfall winter time.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศกำลังออกจาริกแสวงบุญในช่วงฤดูหนาวที่หิมะกำลังตก ทรงถือร่ม ไม้เท้า หม้อน้ำ และคัมภีร์ปุราณะ
ความเชื่อ
2019-11-05T18:20:45+07:00Painting|