ชื่อภาพ GANESH ON NAGA THRONE
ทรงบัลลังก์นาคราช
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:17:08+07:00Painting|