ชื่อภาพ GANESH ON A PEACOCK
ทรงนกยูง(ปางแห่งเสน่ห์)
ปี 2009
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางแห่งเสน่ห์
ความเชื่อ
2019-11-13T18:18:34+07:00Painting|