ชื่อภาพ GANESH AND LAKSHMI DEVI
คู่แห่งโชคลาภ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acryic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-14T22:26:07+07:00Painting|