ชื่อภาพ EYESHOT
รัศมีดวงตา
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2018-12-20T10:37:11+07:00Painting|