ชื่อภาพ ENJOYABLE
ทรงพระเกษมสำราญ
ปี 2009
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:10:49+07:00Painting|