ชื่อภาพ EMBRACE
ทรงโอบกอดช้างเอราวัณ
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T14:53:46+07:00Painting|