ชื่อภาพ DEEP MEDITATION
ทรงฌาณ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:22:08+07:00Painting|