ชื่อภาพ DANCING GANESH, HOLDING LOTUS
พระคเณศร่ายรำ 1
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-15T13:16:29+07:00Painting|