ชื่อภาพ DANCING GANESH 1
นาฏราชไทย 1
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-06T10:18:53+07:00Painting|