ชื่อภาพ COMFORT
กล่อมนิทรา
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง The posture of Parvati Goddess, the mother of Lord Ganesh, is lulling the baby Ganesh at the peaceful night, among the glittery stars and the bright crescent on the heaven.
ภาพอิริยาบทของพระแม่ปารวตี พระมารดาแห่งองค์พระพิฆเนศ กำลังขับกล่อมองค์พระพิฆเนศยามค่ำคืนอันแสนสงบ ท่ามกลางแสงดาวอันระยิบระยับ และเสี้ยวพระจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนสรวงสวรรค์
ความเชื่อ
2019-11-24T15:03:12+07:00Painting|