ชื่อภาพ BLESSING WITH LADDU
ประทานขนมลาดู
ปี 2010
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เทคนิคเกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T15:09:55+07:00Painting|