ชื่อภาพ BEAUTIFUL EYES WITH LOTUS
ตาหวานทรงดอกบัว
ปี 2009
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-13T18:23:42+07:00Painting|