ชื่อภาพ ATTRACT WEALTH BAL GANESH
กวักเรียกทรัพย์
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-24T14:58:17+07:00Painting|