ชื่อภาพ

UCCHISHTA GANAPATI
พระอุจฉิษฏะคณปติ

ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ

This posture gives blessings of charms and success, as wished by worshipers.
ปางเสน่หา และความสำเร็จสมปรารถนา อำนวยผลให้เกิดเสน่ห์ และความสำเร็จในด้านต่างๆ ตามแต่จะขอพร และเหมาะสำหรับผู้บูชาที่เกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)

คำอธิบาย วรรณะสีฟ้าเทาดุจเมฆา สีสัมฤทธิ์ หรือนิล มี ๖ กร ถือลูกประคำ ลูกทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว
2019-11-24T16:03:30+07:00Painting|