ชื่อภาพ

THE ENLIGHTENMENT
พระผู้ชี้ทางสว่าง

ปี ก่อนปี 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย

The posture of Ganesh stands on the cliff, his left leg steps forward and his right hand point forward to the golden bright sky. He carries the mace, the axe and the lasso. This is the inspirational painting of creating the sculpture, Khanesha Makkha Posture, only exhibit at Khanesha Gallery, Thailand.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศประทับยืนอยู่บนหน้าผา พระบาทซ้ายของพระองค์ก้าวไปด้านหน้าและพระกรขวาชี้ไปที่ท้องฟ้าสีทองอร่ามด้านหน้าของพระองค์ ทรงถือคฑา ขวานและบ่วงบาศ และภาพนี้ คือภาพแห่งแรงบันดาลใจการสร้างงานประติมากรรม ปางคเณชา มรรคา ประดิษฐานอยู่ที่ คเณชา แกลเลอรี ประเทศไทยเท่านั้น

2019-02-08T14:13:08+07:00Painting|