ชื่อภาพ

RELEASE
ปล่อยวางท่ามกลางหิมพานต์

ปี 2011
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ อำนวยผล ให้ผู้ศรัทธาพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
คำอธิบาย The artist was painting this picture while trekking in the winter night among the clear and bright weather without the confusion.
The imagination appeared, Ganesh instruct that “ The attachment is a cause of suffering,
release will get you free from suffering.”
แรงบันดาลใจของภาพปล่อยวางท่ามกลางหิมพานต์  ภาพนี้จิตรกรวาดในช่วงที่ได้ไปเที่ยวกลางป่าเขา หลีกหนีความวุ่นวายในโลกสมมุติ จิตใจได้รับความโปร่งโล่งสบาย
ภาพนิมิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางป่าในยามค่ำคืนของฤดูหนาว  พระองค์ทรงสั่งสอนว่า
อุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น) ทั้งหลาย คือ เหตุให้เกิดทุกข์  การปล่อยวาง และถอนอุปาทานในตัวตน  หรือในขันธุ์5  จึงจะหลุดจากทุกข์ทั้งปวงได้ การยึดสิ่งใด ย่อมทุกข์เพราะสิ่งนั้น จิตใจของผู้รู้จักปล่อยวาง
ย่อมเบาสบาย
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|