ชื่อภาพ

REIGN OVER THREE WORLDS
ครองสามโลก

ปี 2012
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ ช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ให้ผ่านพ้นความขัดข้องทุกๆประการ
คำอธิบาย The artist was painting this picture during the protest demonstration and the flash flooding
in Thailand. The artist’s imagination appeared the Great Lord Ganesh with the sunlight
bright, who remove all the suffering to release the ordinary people to the Salvation.
จิตรกรวาดภาพครองสามโลกขึ้นในช่วงที่ในบ้านเมืองไทยเกิดกลียุค ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และไหนจะน้ำท่วมใหญ่อีก เอาเป็นว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้า นิมิตแห่งดวงจิตจึงบังเกิดภาพมหาเทพแห่งแสงสว่างดุจดั่งแสงแห่งพระอาทิตย์ที่เจิดจร้า มหาเทพผู้ปัดเป่าความทุกข์อันแสนยากเข็นในโลกมนุษย์ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเทพฤทธิ์ มหาเทพผู้อยู่เหนือความทุกข์ยากทั้งปวง พระองค์ทรงนำพาเหล่าสาวกสู่ความหลุดพ้น ความขัดข้อง อยู่เหนืออวิชาและโลกแห่ง สมมุติทั้งหลาย ด้วยปัญญาแห่งสัมมาทิฐิ จึงนำพาเหล่าสาวกออกจากโลกีย์สู่โลกุตรด้วยปัญญาแห่งมหาเทพผู้อยู่เหนือความขัดข้องทั้งปวง
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|