ชื่อภาพ

MIRACLES
มหาปาฏิหารย์

ปี 2006
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค

Powder and Acrylic Paint
สีฝุ่นผสมสีอคริลิค, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย

The Third of Ganesh Painting by Mr.Rachan, which signify to Rachan’s Indentity from the beginning until now, especially the face of Ganesh.
ภาพนี้มีชื่อว่าภาพ “มหาปาฏิหาริย์” เป็นผลงานในยุคแรกเริ่มของ อ.ราชัน
เทคนิดสีฝุ่นผสมสีอคริลิค วาดขึ้นในปี 2006
อ.ราชันเล่าว่า ภาพนี้เป็นผลงานภาพวาดองค์พระพิฆเนศ ชิ้นที่ 3
และถือว่าเป็นการวาดพระพิฆเนศในรูปแบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการรูปแรก อ. คลี่คลายมาจากปางของกรมศิลป์ และมีกัลญานมิตรมาบอกว่าปางนี้เรียกปาง “มหาปาฏิหาริย์” จึงเป็นที่มาของการวาดพระองค์ในลักษณะนั่งลอยบนอากาศ(ไม่มีพื้นหรือฐานรองรับ) จะสังเกตุได้ว่า ลักษณะพระพักต์ ได้มีเอกลักษณ์ในแบบของอาจารย์เองตั้งแต่ภาพแรกๆแล้ว อ.ราชันได้กล่าวไว้ว่า ” การวาดพระพักต์หรือใบหน้าพระพิฆเนศของอาจารย์ ไม่ได้ผ่านการออกแบบหรือวางแผนมาก่อน ตั้งแต่วาดชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันก็เป็นใบหน้านี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย จิตให้วาดอย่างนี้ก็วาดอย่างนี้ ไม่ได้คิดออกแบบอะไรให้ยุ่งยาก” จะว่าไปแล้วภาพนี้ก็ช่างสมกับชื่อปางจริงๆ “มหาปาฏิหาริย์”

2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|