ชื่อภาพ

FLOWER SWING
ทรงชิงช้า

ปี 2010
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย The inspiration of Flower Swing Picture ; it is believed that, Lord Ganesh is very happy while relaxing on the swing, and will fulfill all of your wishes.
แรงบันดาลใจของภาพ พระพิฆเนศทรงชิงช้า   มีความเชื่อกันว่าพระพิฆเนศขณะทรงชิงช้านั้น
พระองค์ทรงกำลังอยู่ในห้วงแห่งความสุขสำราญ  เมื่อเราขอพรพระองค์ขณะทรงพระสำราญนั้น
พรใดๆย่อมสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนาทุกประการ
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|