ชื่อภาพ

ENJOY HAPPINESS ON THE THRONE
ทรงเสวยสุขครองบัลลังก์

ปี 2011
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ The posture of fertility, abundance and happiness.
ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งร่ำรวย มีแต่ความผาสุกในชีวิต
คำอธิบาย The posture of Ganesh enjoys with the happiness on the gorgeous throne, he carries the mace, the conch and the Laddu.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศวรประทับบนบัลลังก์อันสง่างาม อย่างมีความสุข ทรงถือคฑา สังข์ และขนมลาดู
2019-01-25T16:07:17+07:00Painting|