ชื่อภาพ

CELESTIAL WORLD KHANESHA (SONG OF ORIGIN)
คเณชา เทวาโลก

ปี 2014
ขนาด 240 cm x 800 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย This painting represent to the trust of God between Celestial World affect to the Human World, such a blue sea in a real world with a sea as a painting, as if combining between two worlds together by Lord Ganesh as the mediator.
Among the spacious ocean, full of the disciples with hope and life target (mouses stand for the disciples of Lord Ganesha). As if our real life, people have their own different target on the journey of life, some are perfect with beauty and wealthy as if getting a petal of the Gustavia with full of wealth and sailing comfortably. Some get the lotus sails with the paddles, some have to struggle on their own strength without any help.
The test are normally on the path of life, rush of wave as if the obstacles we have to face, the light from the heaven or the storm in a life need the endeavor, love, hope and intention to struggle the obstacles, will lead the bright light of the happiness to your life forever.
 • Painting details ;
  – Ganesh Lord create everything, also the Gustavia, by the might floating from his breath
  to the Celestial World.
  – Brahma will spread the petal of Gustavia, as if destinied the fortune to the fighter.
  Also, Lakshmi Devi, who give the wish and help to the hopeful people.
  – A swarm butterflies represent as the beauty and creation, which created from someone
  who bring abstract to concrete object, this is the introduction of Khanesha Gallery initiation.

คเณชาเทวาโลก (บทเพลงแห่งการเริ่มต้น)ที่มาของภาพนี้ จิตรกรอยากจะถ่ายทอดถึงแนวคิดของความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า ระหว่างมิติแห่งเทวโลกที่มีผลต่อโลกมนุษย์ โดยการหยิบยกผืนน้ำทะเลในโลกของความเป็นจริง นำมาเชื่อมต่อกับทะเลที่เป็นงานจิตรกรรม เปรียบเสมือน การเชื่อมต่อระหว่างโลกทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยมีองค์คเณชาเป็นสื่อกลาง
ท่ามกลางท้องมหานทีอันกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยเหล่าสาวกผู้มีความหวังและเป้าหมายในชีวิต
(หนูตัวแทนบริวารแห่งมหาเทพ) เปรียบเสมือนกับชีวิตคนเรา ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายในชีวิต
การเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนนั้น ย่อมมีความแตกต่างกัน ตามแต่บุญบารมี และโชคชะตาฟ้าลิขิต บางคนเกิดมาเพียบพร้อมทั้งรูปและทรัพย์(เปรียบดั่งการได้รับกลีบบัวสวรรค์ที่เต็มไปด้วยโภคทรัพย์ มีใบเรือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย) บ้างก็ได้รับเรือกลีบบัวพร้อมไม้พาย หรือบางคนอาจต้องต่อสู้ด้วยกำลังของตนเอง ไร้ซึ่งสิ่งช่วยเหลือใดๆ บางคนมีครบแต่กลับโดดเดี่ยว บางคนก็มีคู่มีครอบครัว แตกต่างกันไป เป็นธรรมดาที่ในกระแสธารแห่งชีวิต ย่อมมีบททดสอบ คลื่นที่ถาโถมเปรียบดั่งอุปสรรคที่ทุกๆคนต้องเจอ ในบางช่วงของชีวิต อาจมีทั้งแสงจากสวรรค์หรือกระทั่งมรสุม การที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานา อาจต้องมีทั้งความเพียร ความรัก ความหวัง และความมุ่งมั่น ชีวิตข้างหน้าไม่มีใครอาจหยั่งรู้ได้ หากแต่จิตที่มีความมุ่งมั่นดำริในกุศลกรรม ย่อมได้พบแสงสว่างอันเกิดภายในจิต ปลายทาง อันเป็นทิพย์ ได้ลิ้มรสแห่งสุขอันงดงามภายใน ตราบชั่วชีวิตอันเป็นนิรันดร์

 • รายละเอียดของภาพ
  – มหาคเณชาพระผู้สรรค์สร้างทุกสรรพสิ่ง เนรมิตรบัวสวรรค์ด้วยเทวาฤทธิ์ล่องลอยจากปราณแห่งพระองค์เปิดประตูสู่เทวโลก
  – พระพรหมผู้ทำหน้าที่โปรยกลีบบัวสวรรค์ดั่งการลิขิตโชคชะตาจากพระองค์สู่ผู้ดิ้นรนทั้งหลาย
  อีกทั้งพระแม่ลักษมีผู้คอยประทานความหวัง และความช่วยเหลือแด่ผู้มีความหวัง
  – เหล่าฝูงผีเสื้อ ผู้เป็นตัวแทนแห่งความงามและการสร้างสรรค์ ถูกรังสรรค์ขึ้นจากใครซักคน ผู้เชื่อมต่อนามธรรมสู่รูปธรรม ณ ที่แห่งนี้ นี่คือ ปฐมบทของการเริ่มต้นแห่ง ” คเณชา “
2018-12-20T10:37:14+07:00Painting|