ชื่อภาพ

CELESTIAL WORLD
เปิดเทวโลก

ปี ก่อนปี 2015
ขนาด 190 cm x 300 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
2018-12-20T10:37:14+07:00Painting|