ชื่อภาพ

BLESS WITH HAPPINESS
ประทานพรมีสุข

ปี ก่อนปี 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|