ชื่อภาพ

BEAUTIFUL EYES
ตาหวาน

ปี 2008
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค

Powder Color on Canvas
สีฝุ่น, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
This painting is also signify to Rachan’s Identity, especially the charming and attractive eyes of Ganesh.
ภาพนี้เป็นอีกภาพนึงที่ถือว่าเป็นพิฆเนศที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในผลงาน อ.ราชัน เป็นอย่างมาก
ใครที่ได้เห็นภาพนี้มักจะติดตาและจดจำเป็นคาแรคเตอร์ของอ.ราชันเลยทีเดียว
ภาพนี้ได้ถูกนำขึ้นปกปฏิทินตั้งโต๊ะ ในปี 2009
เป็นเทคนิค สีฝุ่นบนผ้าใบ ขนาด 50x70cm วาดขึ้นในปี2008 เป็นสมบัติของ อ.เบิร์ต (Bert yosburin)
อ.ราชันได้เล่าว่าในการที่เราจะระลึกถึงพระองค์นั้น ควรเริ่มจาก จิตที่มีฉันทะ(ความรัก )
และความเข้าถึงอันเป็นภายใน อ.ราชัน จึงอยากจะปลูกภาพที่งดงามสถิตไว้ในดวงจิตของผู้คน
เมื่อความรักความชัดเจนเกิดขึ้นในดวงจิต การจะตั้งจิตถึงพระองค์ก็จะทำได้ง่ายขึ้น
ภาพนี้มักสร้างความเอิบอิ่ม ปิติในภายในได้อย่างน่าทึ่ง ว่ามั้ยครับ จึงเป็นที่มาให้คนหลากหลายอาชีพ
นิยมนำไปสักติดตัวและนำไปวาดต่อๆกันไปเป็นอันมาก
2018-12-20T10:37:15+07:00Painting|