ชื่อภาพ

BAL GANESH
บาลคเณศ

ปี 2007
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค

Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย This posture is popular for worshiping in schools, childcare centres, homes or places where there are small children, school children and playgrounds, so the children are easy to raise and enjoy good health.
พระพิฆเนศในวัยเด็ก คลานอยู่กับพื้น หรืออิริยาบถอื่นๆ นิยมบูชาในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้าน หรือสถานที่ที่มีเด็กเล็ก และเด็กในวัยเรียน สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กเลี้ยงง่าย มีสุขอนามัยดี
2019-11-24T16:00:58+07:00Painting|