ชื่อภาพ

URDHVA GANAPATI (THE ELEVATED GANAPATI)
พระอุทวะคณปติ

ปี Before 2015
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Arylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางช่วยให้สมปรารถนาทุกสิ่ง
ความเชื่อ ในนิกายตันตระ นิยมบูชาปางนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำพิธีด้านเสน่ห์ อำนวยผลให้สมปรารถนาทุกประการ
ทรงประทานพรพร้อมด้วยพระนางสิทธิ พระชายาของพระองค์อยู่ข้างกาย ทรงมี 8 กร และพระกรซ้ายทรงโอบพระชายาไว้ด้วยความนุ่มนวล ทรงถือรวงข้าว ดอกบัว ดอกลิลลี่สีแดง คันศรกามเทพทำจากต้นอ้อย ลูกธนูแห่งรัก และคบเพลิงอันสว่างไสว
คำอธิบาย In the Tantra sect, this posture is popular for worshiping charms and wishes  of fulfillment.
Lord Ganesh appears in a tantric posture with his consort Shakti (Devi) beside him with eight hands. His left hand is gently around his Shakti. On the other hand holds sprig of paddy, a lotus, a red lily, a sugar cane bow, arrow and a torch.
2019-11-24T16:55:43+07:00Painting|